• GEEN verzendkosten boven € 50,-- * Uitgezonderd buitenland en bepaalde artikelen (o.a. lengte, pallet en breekbare artikelen).
 • Vóór 15:00 uur besteld volgende werkdag geleverd* Mits op voorraad in ons magazijn.
 • Maatwerk artikelen vóór 12:00 uur besteld volgende werkdag geleverd
 • 30 dagen zichttermijn
 • Professionele producten tegen gegarandeerd lage prijzen

 • Sommige artikelen kunnen een langere levertijd hebben vanwege schaarste m.b.t. grondstoffen* Zie onze homepage voor meer informatie
Of via Whatsapp 06 - 36 27 00 58

Op werkdagen: 9:00 - 17:00 uur

Cookies & Privacy

Installand B.V. (Installand.nl), gevestigd aan Bruningweg 2-a, 6827 BM te Arnhem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
Contactgegevens: 
 
Installand B.V.
https://www.installand.nl 
Bruningweg 2-a 
6827 BM Arnhem 
Nederland 
026-3760218 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Installand B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht - Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld een onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@installand.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 

Installand B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Installand B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 • Installand B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Installand B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 

Installand B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Installand B.V.) tussen zit. Installand B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: niet van toepassing.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 

Installand B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Afhandelen Betaling NVT In bewaring bij onze bank
Contactinformatie 7 jaar Wettelijk voorgeschreven
Adresgegevens 7 jaar Wettelijk voorgeschreven
Statistische gegevensgedrag op website Onbepaald Gegevens worden geanonimiseerd voordat deze verwerkt worden
Statistische gegevens surfgedrag Onbepaald Gegevens worden geanonimiseerd voordat deze verwerkt worden
Bankgegevens NVT In bewaring bij onze bank
Orderinformatie 7 jaar Wettelijk voorgeschreven

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

Installand B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Installand B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Installand B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 
Categorie Naam Jurisdictie Doel Gegevens Analytisch Google Ierland Optimaliseren van de website Statistische gegevens over website gebruik  Marketing Google Ierland Optimaliseren van online marketing activiteiten Statische gegevens over marketing prestaties Feedback TrustPilot Amerika, Engeland, Australië, Litouwen, Duitsland Feedback en marketing E-mail, naam en ordernummer 
  Subverwerker Trustpilot: Google Ierland  E-mail, naam en ordernummer  Subverwerker TrustPilot: Amazon Web Services  Ierland, Duitsland, Engeland, Frankrijk  E-mail, naam en ordernummer  Subverwerker TrustPilot: New Relic, Inc. Amerika  E-mail, naam en ordernummer 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Installand B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Installand B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@installand.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Installand B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons  

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

Installand B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@installand.nl

Noodzakelijk voor het functioneren van de website (vereist)
Voor analyse doeleinden om de website te verbeteren
Voor het laten functioneren van like buttons
Om bij te houden welke advertenties je al hebt gezien en hoe vaak
Om advertenties zoveel mogelijk te laten aansluiten bij je interessesDe wijzigingen zijn succesvol opgeslagen
Deze website gebruikt cookies om je beter te kunnen helpen. Instellingen Zonder keuze accepteer je deze cookies.
Cookie instellingen aanpassen

Deze website maakt gebruik van functionele en statistische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren.

Wij gebruiken de volgende cookies: